Maire och Harry Gullichsen på Villa Mairea på 1930-talet
Maire och Harry Gullichsen på Villa Mairea på 1930-talet

 

Villa Mairea byggdes år 1939 som ett modernt representationshem. Maire och Harry Gullichsen, som lät bygga huset, var konstvänner och de ville stödja konsten. Makarna Gullichsen var framstegsvänliga och fördomsfria och de intresserade sig för modernismens abstrakta uttryck och utopistiska ideologi. Villa Mairea var ett tillfälle för de likasinnade arkitekterna Aino och Alvar Aalto till fri och experimentell planering. 

I dessa omständigheter uppkom ett unikt helhetskonstverk, som numera räknas till 1900-talsarkitekturens främsta verk. Inom Alvar Aaltos produktion tillhör Villa Mairea ett skede, då han tog steget från avskalad funktionalism mot ett mer organiskt men modernt arkitektoniskt uttryck som förenar intryck från olika källor. Villa Mairea inreddes under ledning av Aino Aalto. 

Maire Gullichsen arbetade för konsten, vilket blev hennes livsverk. Villa Mairea hör på många olika sätt ihop med Finlands konstinstitutioner och designsektor. Maire Gullichsen spelade en avgörande roll bland annat vid grundandet av möbelfirman Artek och Galerie Artek, Fria konstskolan och Björneborgs konstmuseum.

Villa Mairea kan besökas på förhandsbeställning. Besöksverksamheten drivs av Mairea-stiftelsen.

“Det är möjligt att utnyttja ett enskilt arkitektoniskt fall som ett slags försökslaboratorium där man kan skapa sådant som inte är möjligt inom massproduktionen i dag. Detta kan dock gradvis resultera i att dessa experimentfall sprids så att de då maskineriet utvecklas blir tillgängliga för var och en.”

Aino och Alvar Aalto år 1939 i tidskriften Arkkitehti

 

Iconic houses