Besök

Du kan besöka Villa Mairea genom att reservera tid på förhand. Mairea-stiftelsens guider berättar om byggnadens historia, om Maire och Harry Gullichsen som lät bygga villan och om arkitekterna Alvar och Aino Aalto. Under besöket får besökarna en inblick i husets arkitektur och intressanta detaljer i inredningen samt i de konstindustriella föremålen som finns i huset. Verk ur Maire Gullichsens samling av modern konst finns även utställda i Villa Mairea.