Mission

Flygeln ritat av Poul Henningsen i Maireas musikrum
Flygeln ritat av Poul Henningsen i Maireas musikrum

Professor Maire Gullichsen grundade Mairea-stiftelsen år 1980. Stiftelsens syfte är att stödja bevarandet av Villa Mairea, belägen i Norrmark och planerad av Alvar Aalto, och de kulturvärden som finns i huset i form av konstverk och konstföremål. Stiftelsen har ytterligare som ambition att visa Villa Mairea och dess samlingar för arkitekter och den konstintresserade allmänheten.

Mairea Stiftelsen är medlem i Iconic Houses nätverket.

Iconic Houses