Historia

Antti Ahlström
Antti Ahlström
Brukets sågverk sett från Norrmarks å
Brukets sågverk sett från Norrmarks å
A. Ahlström Kiinteistöt Oy - huvudkontor i Norrmark
A. Ahlströms Kiinteistöt Oy - huvudkontor i Norrmark

Släkten Ahlström och Norrmarks bruk

Antti Ahlström köpte Norrmarks bruk 1870. Köpet var det egentliga startskottet för företagets framgång. Bruket hade grundats 1806 av friherre Carl Constantin de Carnall som låtit bygga en stångjärnshammare med städ vid forsen i Makkarakoski i Norrmark å. Den största produktionen vid bruket uppnåddes först efter de reparationer som vidtogs på Ahlströms tid. Bredvid stångjärnshammaren byggdes ett kraftverk för bruket 1896, och det är fortfarande i drift. Stångjärnshammaren lades ner på 1920-talet, men även senare användes städen för hantverkssmide. Senare, under åren 1961–1977, verkade företaget Noormarkun Käsityöt i byggnaden. Noormarkun Käsityöt grundades av Maire Gullichsen.

Antti lät bygga en enbladig ramsåg i Norrmark 1875. Ahlström utvidgade snabbt till andra orter genom Anttis förvärv, bland annat bruken i Fredriksfors, Kauttua och Strömfors. Trots den lågkonjukturen som slog till på 1870-talet växte Ahlström under 1800-talets sista årtionden till ett framgångsrikt finländskt sågimperium, i hög grad tack vare avregleringen av sågindustrin som följdes av kraftig tillväxt inom sektorn.

Antti förlorade sin första hustru Anna samma år som han förvärvade bruket. Ett år senare gifte han om sig med Eva Holmström (1848–1920). I hjärtat av Norrmarks bruksområde byggde de ett hem för familjen 1881. Huset, som kallades Isotalo, var ritat av arkitekten Evert Lagerspetz. Bolagets kontor fanns fram till 1916 i Isotalo. Antti grundade Norrmarks finska folkskola 1874. Från och med 1903 upprätthölls även ett skyddshem med bidrag från sjuk- och fattigkassan som inrättats för företagets arbetare. Tack vare donationer från Eva Ahlström byggdes det ett sjukhus i Norrmark 1912.

Efter Antti Ahlströms död 1896 tog Eva över som företagets starka ledare fram till dess bolagisering 1907. Familjen hade sju barn och den äldste sonen Walter Ahlström (1875–1931) ledde bolaget till Finlands ledande företag inom pappers-, metall- och glasindustrin. Walter gifte sig med Hildur ”Lilli” Newander (1877–1939) som var hemma från Björneborg. De lät bygga Havulinna, ritat av G.A. Lindberg, på Norrmarks bruksområde 1901. I huset tillbringade Maire och hennes syskon Erkki, Antti och Irma sin barndom.

Familjens andra hem var villan Honkala i Pihlava i Björneborg. Villan, som var belägen vid en vik vid Kumo älvs mynning, hade Maires morfar Johan Newander låtit bygga 1882 för sin maka Hildegard och dotter Lilli. Walter Ahlström löste in villan och skänkte den till sin fru. Honkala var speciellt viktig för Maire Gullichsen eftersom hon föddes i villan. Enligt sin egen utsago tillbringade hon sina lyckligaste barndomssomrar där. Efter mamma Lillis död värnade Maire om villan och dess trädgård med stor kärlek livet ut. Hon dog i Honkala 1990 i samma rum där hon hade fötts. 

Walter lät bygga ett huvudkontor för bolaget (1916), ritat av Emil Fabritius, och i anslutning till huvudkontoret två tjänstemannahus som kallades Villa Ett och Villa Två. Bolaget köpte Norrmarks Klubb 1919 och lät bygga också fyra tjänstemannabostäder i närheten av den. Vid ån på bruksområdet uppstod därmed bostadsområden för både tjänstemän och arbetare. Stångjärnssmederna och deras familjer hade redan i slutet av 1800-talet fått ett bostadsområde som kallades Seppäinmäki vid åns norra strand. Arbetare bodde också i Olininmäki och Hakamäki som var belägna ett stycke från brukets centrum. Tack vare bostadsförmånen uppstod det ett brukssamhälle med nära sociala kontakter på orten.

Walter och Lilli Ahlström arbetade för allmännyttan, precis som Walters föräldrar hade gjort. De hade en barnskyddsfond som senare överfördes i Maire Gullichsens namn. På Walters beslut understödde Ahlström-bolaget återuppbyggandet (1931–1933) av Norrmarks kyrka som hade blivit förstörd under inbördeskriget. Den gamla träkyrkan ersattes av en stenkyrka enligt ritningar av Armas Lindgren.

I det följande textstycket ur sina memoarer beskriver Maire Gullichsen bruksområdet som hon upplevde det i sin barndom: 


"Det gamla huvudkontoret på Norrmark var inrymt i det nuvarande biblioteket på Isotalo. Det låg vackert med utsikt över ån, som flöt i en stilla ström nedanför och glittrade mellan äppelträgårdens vitkallade stammar. -- Norrmark före det ödesdigra världskriget och revolutionen som följde i dess spår, var som en svunnen lycklig värld, en idyll under åskmoln."

 

Efter Walter Ahlströms död 1931 tog dottern Maires make Harry Gullichsen över som bolagets direktör. Maire och Harry fick i likhet med de tidigare generationerna möjligheten att bygga sitt eget hem på bruksområdet. Villa Mairea är således ett kapitel i berättelsen om den arkitekturälskande släkten på Norrmarks bruk. Även i dag finns både A. Ahlström Kiinteistöt Oy:s säte och den Ahlströmska släktens kulturarv i den historiska bruksmiljön.