Konstsamlingen

Foto: Rauno Träskelin
Foto: Rauno Träskelin

Konstsamlingen i Villa Mairea är till stor del resultatet av Maire Gullichsens aktiva import av utländsk konst till Finland. På hennes initiativ arrangerade Artek redan på 1930-talet betydande utställningar av utländsk konst. Bland annat hölls en utställning av fransk konst i Konsthallen 1939 som krävde en hel del arbete men som också blev mycket populär.  Maire Gullichsen ansåg att en fortsatt konstutställningsverksamhet i denna skala förutsatte en stödförening. Samma år grundades Nykytaide ry. – Nutidskonst rf. Med denna nya förening och Galerie Artek, som grundades år 1949, blev det enklare att arrangera konstutställningar. Finländarna fick även i fortsättningen njuta av högklassiga utställningar med verk av till exempel Max Ernst, Jean Arp och Marino Marini.

Många verk i Maire Gullichsens samling av modern konst kom i hennes ägo via Nykytaide r.y. − Nutidskonst r.f:s eller Galerie Arteks utställningsverksamhet. Det var ofta nödvändigt att få sålt en del verk för att täcka de kostnader som utställningarna orsakade, och Maire Gullichsen sysslade mycket med denna typ av konstfrämjande verksamhet. Hennes primära intresse låg i att göra konsten känd snarare än att utöka sin egen konstsamling. Hon gjorde alltid sina anskaffningar med känsla och köpte aldrig verk som inte tilltalade henne. Hon kände många av de konstnärer vars verk hon köpte, och många av dem hörde till hennes vänskapskrets. Hon köpte också verk av sina finländska konstnärsvänner för att stödja dem ekonomiskt och uppmuntra dem att fortsätta sitt arbete. Eftersom Maire Gullichsen skaffade alla konstverk efter egen smak finns det ingen systematik i hennes konstsamling. Hennes samling av modern konst innehåller många verkliga mästerverk, men hon också ofta lät bli att skaffa betydande verk via sitt omfattande nätverk.

På Villa Mairea får besökarna huvudsakligen beundra verk av utländska konstnärer, och de utställda konstverken byts ut allt emellanåt. Maire Gullichsen donerade år 1971 sin samling av inhemsk konst till en stiftelse som uppkallades efter henne. Stiftelsen grundades med tanke på det konstmuseum som sedermera inrättades i Björneborg. Mairea-stiftelsens konstsamling innehåller verk av bland annat Léger, Picasso, Braque och Modigliani. Konstverken utgör en central del av Villa Mairea, som utstrålar ett ovanligt intimt förhållande mellan boende och konst. I planeringsskedet fanns det länge en skiss över en separat gallerilokal. I den slutliga lösningen har bildkonsten emellertid integrerats i den vardagliga miljön. En unik detalj är det faktum att så många av de konstnärer vars verk ingår i Maire Gullichsens samling var konstsamlarens personliga bekanta. Via konstverken och de historier som ligger bakom dem kan besökarna i Villa Mairea än i denna dag förnimma det andliga kulturarv som husets ägare lämnade efter sig.