Taidekokoelma

Kuva: Rauno Träskelin
Kuva: Rauno Träskelin

Villa Mairean taidekokoelman syntyyn on vahvasti vaikuttanut Maire Gullichsenin aktiivinen ulkomaisen taiteen tuominen Suomeen. Hänen aloitteestaan Artek järjesti jo 1930-luvulla merkittäviä ulkomaisen taiteen näyttelyitä. Näistä ensimmäinen oli Taidehallissa vuonna 1939 pidetty ranskalaisen taiteen näyttely, joka vaati paljon työtä mutta sai myös suuren suosion.  Maire Gullichsen arveli, että jos taidenäyttelytoimintaa haluttiin jatkaa tässä laajuudessa, sen tueksi tarvittaisiin yhdistys. Samana vuonna perustettiinkin Nykytaide ry. (Nutidskonst rf.). Tämän ja vuonna 1949 perustetun Galerie Artekin myötä taidenäyttelyiden järjestäminen helpottui, ja Suomessa saatiin jatkossakin nauttia korkeatasoisista näyttelyistä, joissa oli esillä esimerkiksi Max Ernstin, Jean Arpin ja Marino Marinin töitä. 

Monet Maire Gullichsenin modernin taiteen kokoelman töistä päätyivät hänen omistukseensa Nykytaide ry:n tai Galerie Artekin näyttelytoiminnan kautta. Kyseessä oli usein välttämättömyys, sillä näyttelyistä koitui kuluja, joiden peittämiseksi töitä oli saatava myytyä. Tämänkaltainen taiteen tukeminen oli Maire Gullichsenille ominaista. Häntä kiinnosti ensisijaisesti taiteen tekeminen tunnetuksi eikä niinkään oman kokoelmansa kartuttaminen. Hänen taidehankinnoissaan oli aina myös tunne mukana, sillä hän ei ostanut teoksia, joista ei pitänyt. Hän tunsi monet taiteilijoista, joiden töitä osti, ja monet heistä olivat hänen ystäviään. Suomalaisten taiteilijaystäviensä teoksia hän osti myös tukeakseen heitä taloudellisesti ja kannustaakseen heitä jatkamaan työtään. Koska Maire Gullichsenin taiteenkeräilyn lähtökohtana olivat hänen henkilökohtaiset mieltymyksensä, keräily ei ollut mitenkään järjestelmällistä. Hänen modernin taiteen kokoelmassaan on useita todellisia mestariteoksia, mutta hän jätti myös käyttämättä monta tilaisuutta hankkia merkittäviä töitä laajan verkostonsa kautta.

Villa Maireassa on pääasiassa nähtävissä ulkomaalaisten taiteilijoiden töitä, ja esillä olevia teoksia vaihdellaan satunnaisesti. Kotimaisen taiteen kokoelmansa Maire Gullichsen lahjoitti vuonna 1971 nimeään kantavalle säätiölle, joka perustettiin Poriin sittemmin toteutettua taidemuseota varten. Mairea-säätiön taidekokoelmassa on töitä muun muassa Légeriltä, Picassolta, Braquelta ja Modiglianilta. Taideteokset ovat keskeinen osa Villa Maireaa, jossa asumisen ja taiteen suhde on poikkeuksellisen intiimi. Talon suunnitteluvaiheessa oli pitkään esillä luonnos, jossa rakennukseen olisi liittynyt erillinen galleriatila. Toteutuneessa ratkaisussa on kuvataide kuitenkin integroitu osaksi arkiympäristöä. Ainutlaatuista on, että niin monet Maire Gullichsenin kokoelman taiteilijoista olivat keräilijän henkilökohtaisia tuttuja. Juuri taideteosten ja niihin liittyvien tarinoiden kautta talon omistajapariskunnan jälkeensä jättämä henkinen kulttuuriperintö on vielä tänäkin päivänä aistittavissa Maireassa.